สมาคมนักวิเคราะห์ มอบรางวัลยอดเยี่ยมแห่งปี 2550

18 08 2008

สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ จัดงานมอบรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2550 ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องนักวิเคราะห์ที่มีผล งานยอดีเยี่ยม รวมทั้งทีมวิจัยยอดเยี่ยม

นาย สมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการ สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เปิดเผยผลว่า การจัดงานประกวดนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมประจำปี 2550 หรือ Securities Analyst Awards 2007 หรือย่อว่า SAA 2007 ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภทรางวัล คือ รางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมสายผู้ลงทุนสถาบันแห่งปี 2550 (Best Analyst Awards 2007:Institution Investor) และรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมสายผู้ลงทุนรายย่อยแห่งปี 2550
(Best Analyst Awards 2007: Retail Investor) สายละ 7 รางวัล รวม 14 รางวัล ดังนี้

1. นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม กลุ่ม Energy & Petrochemicals

สายผู้ลงทุนสถาบัน (Institution)
ธนพร วิศรุตพงษ์  (Tanaporn Visaruthaphong)

สายผู้ลงทุนรายย่อย (Retail)
วิริยา  ลาภพรหมรัตน (Viriya  Lappromrattana)

2. นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม กลุ่ม Banking

สายผู้ลงทุนสถาบัน (Institution)
ธีระพงษ์  วชิรพงศ์  (Therapong Vachirapong)

สายผู้ลงทุนรายย่อย (Retail)
วิริยา  ลาภพรหมรัตน (Viriya  Lappromrattana)

3. นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม กลุ่ม Property & Construction Materials

สายผู้ลงทุนสถาบัน (Institution)
จิราภรณ์  ลินมณีโชติ  (Jiraporn Linmaneechote)

สายผู้ลงทุนรายย่อย (Retail)
รณกฤต  สารินวงศ์  (Ronnakrit  Sarinwong)

4. นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม กลุ่ม Telecommunications

สายผู้ลงทุนสถาบัน (Institution)
ฐิติเทพ  นพเกตุ  (Thitithep Nophaket)

สายผู้ลงทุนรายย่อย (Retail)
วราภรณ์ วิบูลคณารักษ์  (Waraporn Wiboonkanarak)

5. นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม กลุ่ม Medium & Small Capitalization (ซึ่งหมายถึงกลุ่มอื่น
ๆนอกเหนือจากกลุ่มที่ระบุข้างต้น)

สายผู้ลงทุนสถาบัน (Institution)
สุทธาทิพย์  พีรทรัพย์  (Suttatip  Peerasub)

สายผู้ลงทุนรายย่อย (Retail)
ณภัทร  จันทรเสรีกุล (Naphat  Chantaraserekul)

6. นักกลยุทธ์ยอดเยี่ยม (Strategist)

สายผู้ลงทุนสถาบัน (Institution)
เอียน มาร์ค กิสบอร์น (Ian Mark Gisbourne)

สายผู้ลงทุนรายย่อย (Retail) ซึ่งได้รับคะแนนเท่ากัน คือ
รณกฤต  สารินวงศ์  (Ronnakrit  Sarinwong)
และสุกิจ อุดมศิริกุล  (Sukit Udomsirikul)

7. ทีมวิจัยยอดเยี่ยม (Overall: Best Research House) จำนวน 2 รางวัล

สายผู้ลงทุนสถาบัน (Institution) มีผู้เข้ารอบ 3 อันดับ เรียงตามลำดับตัวอักษร คือ
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

และผู้ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดสายผู้ลงทุนสถาบัน (Institution) คือ
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) PHATRA SECURITIES PUBLIC
COMPANY LIMITED

สายผู้ลงทุนรายย่อย (Retail) มีผู้เข้ารอบ 3 อันดับ เรียงตามลำดับตัวอักษร คือ
บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

และผู้ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดสายผู้ลงทุนรายย่อย (Retail) คือ
บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)   KIM ENG SECURITIES
(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

ตามเกณฑ์ของสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ์กติกาที่กำหนดไว้ ดังนี้
1. เป็นนักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน และ/หรือ นักกลยุทธ์ ในแนววิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
2.สังกัดฝ่ายงานวิเคราะห์วิจัยหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสมาคม
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ก. กับสำนักงาน กลต.
4. เป็นหรือได้รับการเสนอชื่อโดยบริษัทหลักทรัพย์นายจ้างให้เป็นสมาชิกบุคคลธรรมดาของสมาคมฯ
5. ไม่เคยต้องโทษใด ๆ ทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามวิชาชีพ
6. ไม่เคยได้รับการลงโทษโดยหน่วยงานกำกับดูแลเกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิเคราะห์
7. มีคุณสมบัติข้างต้นอยู่ภายในปี พ.ศ. 2550
8. เป็นผู้มีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งมีแนวปฏิบัติงานที่ เป็นที่ยอมรับของผู้ปฏิบัติวิชาชีพวิเคราะห์หลักทรัพย์และหน่วยงานกำกับดูแล

ดร. ก้องเกียรติ โอภาสวงการ นายกสมาคมนักวิเคราะห์ฯ แสดงความยินดีและชื่นชมผู้ได้รับรางวัลว่า “ผมขอแสดงความยินดีรวมทั้งขอยกย่องและชื่นชมนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมและทีม วิจัยยอดเยี่ยมซึ่งได้รับการนึกถึงโดยผู้ลงทุน จากจำนวนนักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานทั้งระบบกว่า 300 คน และทีมวิจัยของโบรกเกอร์ 38 บริษัท
นอกจากนี้ ผมขอให้กำลังใจนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ท่านอื่น ๆ ทุกท่าน ขอให้ตั้งใจปฏิบัติงานอย่างมคุณภาพต่อไป และขอให้ตระหนักว่านักวิเคราะห์นับเป็นผู้มีบทบาทสำคัญต่อแวดวงตลาดทุนโดย รวมและเป็นบุคลากรที่มีคุณค่า  ดังนั้น ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างภาคภูมิใจและปีหน้าผู้ที่จะเดินขึ้นมารับ รางวัลนี้ อาจเป็น
ท่านก็ได้”

taken from : stockwave

Advertisements

คำสั่งกระทำ

ข้อมูล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: