Disclaimer : Internet Trader

8 07 2008

สำคัญมาก!!! ลักษณะการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสม

 

เนื่อง จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับการส่งคำสั่ง ซื้อขายโดยลูกค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงการจัดทำระบบคัดกรองคำสั่งซื้อขายที่ไม่เหมาะสม (Order Screening System) โดยคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายประเภทคำสั่งซื้อขายไม่เหมาะสมและจะต้องถูกคัดกรองมีดังนี้

  1. คำสั่งในลักษณะลัดคิวและปิดบังคำสั่งของผู้อื่น    

หมายถึง การส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในราคาที่สูงหรือต่ำกว่าราคาที่ควรจะเป็น มาก เพื่อให้คำสั่งตนเองลัดคิว และปิดบังคำสั่งของผู้อื่น

  1. คำสั่งในลักษณะใส่-ถอน

หมายถึง การส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์และยกเลิกคำสั่งดังกล่าวในภายหลัง และส่งคำสั่งกลับเข้ามาใหม่ในจำนวน ราคา และเวลาใกล้เคียงกัน โดยกระทำหลายครั้ง โดยไม่มีความประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์นั้นจริง เพื่อลวงให้บุคคลทั่วไปหลงผิด

  1. คำสั่งจับคู่กันเอง (Wash Sale)

หมายถึง การส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในราคาและปริมาณที่อาจจับคู่ซื้อขายระหว่าง กันเองของลูกค้ารายเดียวกัน เพื่ออำพรางให้บุคคลทั่วไปหลงผิด

  1. คำสั่งในลักษณะชี้นำราคา

หมาย ถึง การส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในราคาที่สูงหรือต่ำกว่าราคาที่ควรจะเป็น มาก เพื่อให้คำสั่งตนเองลัดคิว และปิดบังคำสั่งของผู้อื่นในช่วงก่อนเปิดตลาด (Pre-open) และช่วงก่อนปิดตลาด (Pre-close)


หากลูกค้าส่งคำสั่งซื้อขายตามลักษณะคำสั่งข้อ 1, 2 และ 3 ด้วยตนเองผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ระบบจะทำการยกเลิกคำสั่งดังกล่าวทันที โดยจะปรากฏเป็นสัญลักษณ์ R (หมายถึง Reject) ” ที่ช่อง Stat. และหากลูกค้าส่งคำสั่งตามลักษณะคำสั่งข้อ 4 ระบบจากปรากฏเป็นข้อความ เพื่อเตือนให้ลูกค้าทราบว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นลักษณะคำสั่งซื้อขายที่ไม่เหมาะสม  


นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือแจ้งเกี่ยวกับลักษณะการส่งคำสั่งซื้อ/ขายที่ไม่เหมาะสมในหุ้น
IPO ที่เข้าซื้อขายในวันแรก โดยลักษณะการซื้อ/ขายของหุ้นดังกล่าวจะไม่มี Ceiling หรือ Floor (การเสนอซื้อในราคาสูงหรือเสนอขายต่ำมาก) ระหว่างเวลา Pre-open เช้า บ่าย หรือ Call Market ก่อนปิดการซื้อขาย ดังนั้นตลาดฯ จึงได้กำหนดเพดานขั้นต่ำไว้ ดังนี้

 

ช่วงที่กำหนด

ระยะเวลา

ข้อจำกัด

ก่อน Pre-open

ก่อน 9.30 น.

บวก ลบ ไม่เกิน 50% ของราคาจอง

ช่วง Pre-open

 9.30น. –  ตลาดเปิด
 
14.00น.–  ตลาดเปิด  

บวก ลบ ไม่เกิน 50% ของราคา Project price ราคาที่กระพริบ ณ ขณะนั้น

ช่วง Call close

16.30น.ตลาดปิด  

บวก ลบ ไม่เกิน 50% ของราคา Call market close

 

ทั้งนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2548 เป็นต้นไป


เพื่อไม่ให้เกิดการส่งคำสั่งในลักษณะดังกล่าว ซึ่งถือเป็นคำสั่งไม่ถูกต้องตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ  ดังนั้นกรณีที่มีการส่งคำสั่งซื้อ/ขายหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายเป็นคำสั่งไม่เหมาะสม ท่านจะถูกยกเลิกรายการดังกล่าวหรือห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีฯ นั้นๆ

Advertisements

คำสั่งกระทำ

ข้อมูล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: