ลงทุนใน Equity ETF ต่างจากลงทุนในหุ้น และกองทุนรวมดัชนีอย่างไร

9 06 2008

การลงทุนใน Equity ETF มีความคล้ายคลึงกับการลงทุนในหุ้น แต่ได้รับประโยชน์จากการกระจายความเสี่ยงคล้ายกับลงทุนในกองทุนรวมดัชนี (index fund) ที่เป็นกองทุนที่มีนโยบายกระจายการลงทุนในหุ้นที่อยู่ในดัชนี SET 50 โดยตารางด้านล่างได้แสดงเหมือนและความแตกต่างระหว่างการลงทุนใน Equity ETF หุ้น และหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดัชนี

  ETF หุ้น Index Fund
ราคาซื้อ-ขาย เป็นไปตามกลไกตลาด (real time) นักลงทุนทราบเป็นไปตามกลไกตลาด เป็นไปตามกลไกตลาด (real time) นักลงทุนทราบเป็นไปตามกลไกตลาด มูลค่าต่อหน่วย (NAV) บวก ลบ ค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ณ สิ้นวัน หรือ วันทำการถัดมา
หน่วยที่ใช้ในการซื้อ-ขาย Board lot โดย 1 board lot เท่ากับ ETF 100 หน่วย Board lot โดย 1 board lot เท่ากับ หุ้น 100 หุ้น ไม่ระบุหน่วย แต่มีจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท
ช่วงเวลาในการซื้อ-ขาย ตลอดช่วงการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดช่วงการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ ซื้อ ขาย ณ ระหว่างวันทำการ แต่ไม่ยังทราบราคาในการ ซื้อ ขายหน่วยทันที
ค่าธรรมเนียมในการซื้อ ขาย ค่าธรรมเนียมการซื้อ ขาย ขั้นต่ำ 0.1% ค่าธรรมเนียมการซื้อ ขาย ไม่เกิน 0.25% อยู่ระหว่าง 0.20 – 0.25%
การซื้อ- ขาย ซื้อ ขาย ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ซื้อ ขาย ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ซื้อ ขาย คืนผ่านบริษัทจัดการฯ โดยตรง
การชำระราคา T+3 T+3 T+4
เงินปันผล มี มี มี
ประโยชน์จากการลงทุน กระจายความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นที่เป็นองค์ประกอบในดัชนี SET50 มีความเสี่ยงจากการลงทุน ดในหุ้น กระจายความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นที่เป็นองค์ประกอบในดัชนี SET50
แหล่งข้อมูล : http://www.one-asset.com/ThailandMutualFund/ETF/FAQ_t.asp

Advertisements

คำสั่งกระทำ

ข้อมูล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s
%d bloggers like this: