ผลการดำเนินงานของกองทุนหุ้นในปี 2550

1 06 2008

รายงานข่าวเปิดเผยว่า ลิปเปอร์ได้รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนหุ้นในปี 2550 ที่ผ่านมา พบว่า บริษัทจัดการกองทุน (บลจ.) ส่วนใหญ่สามารถบริหารจัดการกองทุนออกมาได้ค่อนข้างดี ถึงแม้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์จะผันผวนตลอดทั้งปีก็ตาม โดยกองทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด 10 อันดับแรก สามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีที่ให้ผลตอบแทนตลอดทั้งปี 2550 ที่ 26.22% นอกจากนี้ยังมีความหลากหลายของกองทุนที่เข้ามาติดโผ 10 อันดับแรกมากขึ้นนอกเหนือจากกองทุนหุ้นของบลจ.บัวหลวง ที่อยู่ในอันดับต้นๆ มาตลอดทั้งปี โดยกองทุนที่ให้ผลตอบแทนเป็น…

  • อันดับ 1 คือ กองทุนเปิด เค หุ้นปันผล ภายใต้การบริหารจัดการของบลจ.กสิกรไทย โดยผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2550 กองทุนให้ผลตอบแทน 47.35% สูงกว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ 21.13%
  • อันดับ 2 กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน ภายใต้การจัดการของบลจ.บัวหลวง ซึ่งกองทุนให้ผลตอบแทน 47.04% สูงกว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ 20.82%
  • อันดับ 3 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง ของบลจ.ไทยพาณิชย์ ด้วยผลตอบแทน 46.92% สูงกว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ 20.70%
  • อันดับ 4 กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล ของบลจ.บัวหลวง ให้ผลตอบแทน 45.56% สูงกว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ 19.28%
  • อันดับ 5 กองทุนเปิดทีแฟมเอควิตี้ ของบลจ.กสิกรไทย ให้ผลตอบแทน 45.50% สูงกว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ 19.28%
  • อันดับ 6 กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล ของบลจ.บัวหลวง ให้ผลตอบแทน 45.35% สูงกกว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ 19.13%
  • อันดับ 7 กองทุนเปิดกรุงไทย-ทรีนีตี้ปันผล ของบลจ.กรุงไทย ให้ผลตอบแทน 44.99% สูงกว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ 18.77%
  • อันดับ 8 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล ของบลจ.ไทยพาณิชย์ ให้ผลตอบแทน 44.90% สูงกว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ 18.68%
  • อันดับ 9 กองทุนเปิดรวงข้าวทวีผล 2 ของบลจ.กสิกรไทย ให้ผลตอบแทน 44.74% สูงกว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ 18.52%
  • และอันดับ 10 กองทุนเปิดฟินันซ่า SET เพิ่มพูนปันผล ภายใต้การบริหารของบลจ.ฟินันซ่า โดยกองทุนให้ผลตอบแทน 44.13% สูงกว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ 17.91%
Advertisements

คำสั่งกระทำ

ข้อมูล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s
%d bloggers like this: